Karyera, praktika və məzunlarla əlaqə mərkəzi

Bakı Dövlət Universiteti Məzunlar Assosiasiyasi

ƏSASNAMƏ

1. Ümumi müddəalar.

 Elmi Şurasımn 28 oktyabr 2015-ci il tarixli iclasınm (protokol № 08) qərarı ilə qəbul edilmiş Karyera, praktika və məzunlarla əlaqə mərkəzinin əsasnaməsinə əsasən BDU məzunlar assosiasiyası yaradılmışdır.

         BDU Məzunlar assosiasiyasının hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küç.23, internet şəbəkəsində saytın ünvanı td.bsu.edu.az/az/karyera merkezi/

2. Məzunlar Assosiasiyasının məqsədi və vəzifələri.

- BDU Məzunlar assosiasiyasının yaradılmasında məqsəd tələbə və məzunlara əmək bazarına adaptasiya olunmaqda, öz ixtisasları üzrə uğurlu karyera qurmalarına kömək etmək onların işlə təmin olunmasına dəstək olmaqdan ibarətdir.

- Universitetin müsbət imicinin qorunub saxlanılması və ictimaiyyətlə əlaqələrin saxlanılmasında iştirak

- Universitetdən məzun olan gənc mütəxəssislərin qeydiyyatının aparılması Əmək bazarının ixtisaslı kadrlara o, cümlədən Universitetin məzunlarına olan tələbatının sistemli təhlili.

Universitetin məzunlarının işə düzəlməsinin effektivliyinin təhlili

3. Assosiasiyanın üzvləri və vəzifələri

- Assosiasiyanın fəaliyyətində  və təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək

- Assosiasiyanın verdiyi səlahiyyət çərçivəsində onun beynəlxalq, dövlət, ictimai və digər qurumlarda təmsil etmək

- Əsasnamənın tələblərinə əməl etmək

- Digər üzvlərlə qarşılıqlı anlaşma və yardım əsasında əməkdaşlıq etmək

4. Assosiasiya üzvlüyünə qəbul və üzvlüyə xitam verilməsi

- Assosiasiya üzvlüyünə qəbul universitetin yazılı müracıəti əsasında Karyera, praktika və məzunlarla əlaqə mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir.

- Assosiasiyasiyanın üzvü aşağıdakı hallarda üzvlükdən çıxarıla bilər.

- Nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya əsasnamə qaydalarına riayət etmədikdə