Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın əsas istiqamətlərindən biri təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin yaradılmasıdır. Bu istiqamət təhsil sistemində idarəetmənin beynəlxalq təcrübə əsasında modernləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində şəffaf və çevik idarəetmə modelinin, tədrisin keyfiyyətinin təminatı və idarə olunması üzrə məlumat və hesabat sistemlərinin təkmilləşdirilməsi kimi hədəfləri əhatə edir. Tədris və təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətli kadr hazırlığının və kadr potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi istiqamətində aparılan işlərin daha da gücləndirilməsi məqsədilə Bakı Dövlət Universitetində Rektorun R-19 saylı 17.03.17 tarixli əmrilə Tədris şöbəsi və Tədris Elektron Mərkəzinin bazaları əsasında prof.M.M.Qurbanovanın rəhbərliyi altında Tədris Departamenti yaradılmış və strukturuna aşağıdakı şöbələr və Mərkəzlər daxil edilmişdir:

Tədris prosesinin təşkili və ona nəzarət şöbəsi

Şöbənin müdiri  siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru E.M.Məmmədovdur .

Tədris prosesinin təşkili və ona nəzarət şöbəsi yeni tədris ilinə hazırlıq məqsədi ilə dərs yükünün planlaşdırılması, bölgüsünə nəzarət və onun təsdiq olunduqdan sonra əmrləşdirilməsi, ştatda olan və kənardan dəvət olunan saat hesabı müəllimlərin şəxsi işlərinin yığılması, seçki müddəti başa çatmış professor-müəllim heyətinin seçkisi, vakant vəzifələri tutmaq üçün elanların hazırlanması və ərizələrin qəbulu, fakültə Elmi Şurasında müzakirə olunduqdan sonra bu qurumların çıxarışlarına əsasən əmrləşdirilməsini, digər ali təhsil müəssisələrindən Bakı Dövlət Universitetinə köçürülən və ya ixtisasını dəyişən tələbələrin qeydiyyatının aparılması, əmrləşdirilməsi, universitet tələbələri sırasından xaric olunan tələbələrin bərpa olunması məsələlərini həyata keçirir.

Keyfiyyətin təminatı, monitorinq və qiymətləmdirmə şöbəsi

Şöbənin müdiri  fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dos. Vaqif Qasımovdur .

Şöbə aşağıda qeyd olunan vəzifələri həyata keçirir:

Fənn proqramlarının Dövlət Tədris Standartlarının tələblərinə uyğun tərtib olunması;

Dərs yükünün düzgün və rasional bölgüsü;

Proqram, dərslik və dərs vəsaitləri ilə təminat işinin təşkili və ona nəzarət;

Professor-müəllimlərin  pedoqoji fəaliyyətinin qiymətləndirmə meyarlarının təyin olunması və reallaşdırılması;

Professor-müəllim heyətinin ixtisasartırmaya gondərilməsi;

Açıq dərslərin təşkil olunması və qitmətləndirilməsi;

Tələbələrin  müvəffəqiyyət  göstəricilərinin  və  imtahan nəticələrinin təhlili;

Tədris prosesində baş vermiş nöqsanların təhlili və aradan qaldırılması;

Tələbələr tərəfindən müəllimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Sorğunun təşkili və s.

Şöbənin dispetçerləri tədris prosesinin qaydasında getməsini yoxlamaq məqsədilə auditoriyalara xüsusi olaraq quraşdırılmış kameralar vasitəsilə, həmçinin  birbaşa nəzarət edirlər. Aşkar olunan nöqsanlar Universitetin müvafiq strukturları və Tədris Metodik Şurası ilə birgə təhlil olunur və tədrisin keyfiyyətinin artırılması üçün təkliflər verilir.

Tyutorların işinin əlaqələndirilməsi, informasiya təminatı və təhsil sənədlərinin verilməsi şöbəsi

Şöbənin müdiri  kimya üzrə fəlsəfə doktoru N.C.Musayevadır .

2008-ci ildən etibarən Avropa Birliyinin “Cənubi Qafqazda Elektron Cəmiyyətin inkişafı” layihəsi çəriçivəsində Bolonyo prosesinin prinsiplərinin və “Virtual Universitet”in təhsil sisteminə tətbiqinin öyrənilməsi ilə əlaqədar tyutor (akademik məsləhətçi) hazırlığı kursları başlanmış, nəticədə BDU və digər ali təhsil ocaqları üçün 200 tyutor hazırlanmışdır. Hazırda BDU-da 125-ə yaxın tyutor çalışır.

Şöbədə kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin vahid elektron bazasını yaratmaq məqsadilə proqram təminatı hazırlanmışdır. Bu proqram təminatı vasitəsilə təhsil alan bütün tələbələrin siyahıları və onlar haqqında zəruri məlumatlar tyutorlar tərəfindən bazaya daxil edilmişdir. Tələbələrin universitetdə təhsil aldıqları müddətdə onlara aid olan sənədlərin mütəmadi olaraq bazaya daxil edilməsi mexanizmi qurulmuşdur ki, bunun da nəticəsində tələbə kontingenti haqqında bütün məlumatların operativ əldə edilməsi təmin olunmuşdur.

 Şöbə tərəfindən gələcəkdə valideynlərin tələbənin təhsil aldığı müddətdə qazandığı bütün nəticələri (topladığı kreditlər, semestr və imtahan balları, həmçinin təltiflər, intizam tənbehləri, davamiyyət və s.) haqqında məlumatları internet vasitəsilə izləyə bilməsi, distant təhsilin tətbiqi üzrə hazırlıq işlərinin aparılması, daha çox multimedia kurslarının hazırlanması, VIRTUAL CLASS ROOM-ların yaradılması, Bolonya prosesinin tələblərinin tam şəkildə tətbiqinə nail olunması planlaşdırılır.

 

Karyera, praktika və məzunlarla əlaqə Mərkəzi

Mərkəzin müdiri  dosent Xasayev Adil İmran oğludur .

Mərkəzin yaradılmasının məqsədi ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dövlət və özəl müəssələrin, şirkətlərin və sənaye müəssisələrinin universitetlə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına, tələbə və məzunlara əmək bazarına adaptasiya olunmaqla, öz ixtisasları üzrə uğurlu karyera qurmaqlarına kömək etmək, mövcud vakansiyalar barədə məlumatlardırmaq, onların işlə təmin olunmasına dəstək olmaqdan ibarətdir.

-Mərkəzin funksiyaları aşağıdakılardır:

-Universitetdən məzun olan gənc mütəxəsislərin qeydiyyatının aparılması;

-Universitet məzunlarının ixtisas üzrə işləmələrinə dair məlumat bazasının yaradılması;

-Universitet məzunlarına işə düzəlmə ilə bağlı informasiya və məlumat dəstəyinin təşkili;

-Məzunların işə düzəlməsinin effektliyinin təhlili;

-Təşkilatlarla və müəssisələrlə əməkdaşlıq haqqında  kompleks uzunmüddətli müqavilələrin bağlanması;

-Təşkilat və müəssisələrdə tələbələrin yay iş praktikasının təşkili;

-Bakalavriat və magistratura pillələrində tədris, istehsalat və pedaqoji təcrübələrin keçirilməsinin sənədləşdirilməsi və onlara nəzarət;

 

Əlavə təhsil Mərkəzi

”Əlavə təhsil Mərkəzi” “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ-hüquqi sənədlər əsasında əlavə təhsilin kadrların yenidənhazırlanması və təkrar ali təhsil istiqamətləri üzrə təhsilin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə kadr hazırlığını həyata keçirir. Mərkəzin əsas məqsədi təhsil xidmətlərindən istifadə üzrə əhalinin tələbatını reallaşdıqmaqdan, dövlətin və cəmiyyətin mənafeyi nəzərə alınmaqla insanların fasiləsiz və hərtərəfli təhsil almaq ehtiyacını təmin etmək, onların təhsil sahəsində tələb və hüquqlarının dolğun ödənilməsi üçün respublikanın təhsil mühitinin genişləndirilməsinə, ölkədə müasir tələblərə cavab verən təhsil bazasının formalaşdırılmasına kömək etməkdən ibarətdir. Yenidənhazırlanma təhsili ilkin baza peşə-ixtisas təhsili almış və müəyyən əmək sahəsində çalışan hər bir vətəndaşın müvafiq sahə üzrə yeni peşə və ixtisasa yiyələnmək istəyini həyata keçirən əlavə təhsil formasıdır və kadrlara olan real tələbatın daha dinamik və çevik surətdə ödənilməsinə xidmət edir. Bu təhsil forması ilkin baza təhsili proqramları ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsili proqramı arasındakı fərqin bir tədris ilinə hesablanmış saatdan çox olmaması şərtilə mütəxəssislərə verilən əlavə təhsildir. Təkrar ali təhsil ilkin baza peşə-ixtisas təhsili proqramı ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsil proqramı arasındakı fərq bir tədris ilinə hesablanmış saatdan çox olduqda, mütəxəssislərə verilən əlavə təhsil növüdür.