Tyutorların işinin əlaqələndirilməsi şöbəsi

                                                              2018/2019-cu tədris ili üçün təhsil haqqları

                                                                                  BAKALAVRİAT ÜZRƏ

 

 

 

 

İxtisasın adı

İxtisasın şifri

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (AZN)

əyani

qiyabi

1

Riyaziyyat müəllimliyi

50106

1700

-

2

Riyaziyyat

50501

1800

-

3

Мехаnikа

50502

1800

-

4

Kompüter elmləri

50509

2100

1700

5

İnformatika müəllimliyi

50116

1700

-

6

Fizika müəllimliyi

50104

1700

-

7

Fizika

50503

1800

-

8

Kimya

50504

1900

-

9

Kimya müəllimliyi

50111

1800

-

10

Kimya mühəndisliyi

50641

2000

-

11

Biologiya

50505

2100

-

12

Biologiya müəllimliyi

50110

2000

-

13

Su bioehtiyyatları və akvabitkilər

50709

1900

-

14

Coğrafiya

50506

1800

1500

15

Coğrafiya müəllimliyi

50115

1700

-

16

Turizm və otelçilik

50810

2200

1700

17

Hidrometerologiya

50507

1800

-

18

Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

50640

2000

1800

19

Geologiya

50508

1800

1500

20

Geologiya mühəndisliyi

50602

1900

1600

21

Hidrogeologiya mühəndisliyi

50603

1900

1600

22

Geofizika mühəndisliyi

50604

1900

1600

23

Ekologiya

50510

2100

1700

24

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

50701

2100

1700

25

Yer quruluşu, torpaq və  şəhər kadastrı

50705

2100

1700

26

Filologiya: Rus dili və ədəbiyyatı

50201

2100

1700

27

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (rus dili üzrə)

50102

1800

-

28

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

50101

1800

-

29

Filologiya: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

50201

2100

1700

30

Filologiya: Fransız dili və ədəbiyyatı

50201

1800

-

31

Filologiya: Alman dili və ədəbiyyatı

50201

1800

-

32

Filologiya: Ərəb  dili və ədəbiyyatı

50201

2000

-

33

Filologiya: Türk dili və ədəbiyyatı

50201

2000

-

34

Filologiya: Fars dili və ədəbiyyatı

50201

2000

-

35

Regionşunaslıq: Ərəb ölkələri üzrə

50211

2000

-

36

Regionşunaslıq: Türkiyə üzrə

50211

2000

-

37

Regionşunaslıq: İran üzrə

50211

2000

-

38

Regionşunaslıq: Yaponiya üzrə

50211

2000

-

39

Regionşunaslıq: İsrail üzrə

50211

2000

-

40

Regionşunaslıq: Çin üzrə

50211

2000

-

41

Regionşunaslıq: Pakistan üzrə

50211

2000

-

42

Regionşunaslıq: Koreya üzrə

50211

2000

-

43

Jurnalistika

50204

2100

1700

44

Kitabxanaçılıq və informasiya

50215

1900

1600

45

Kitabşünaslıq

50205

1900

1600

46

Tarix

50206

2000

1700

47

Tarix müəllimliyi

50113

2000

-

48

Regionşunaslıq: (Amerika üzrə)

50211

2000

-

49

Regionşunaslıq: (Qafqaz  üzrə )

50211

2000

-

50

Antropologiya

50207

1900

-

51

Psixologiya

50209

2200

1800

52

Sosiologiya

50210

2000

-

53

Fəlsəfə

50202

2000

-

54

Sosial iş

50813

2100

1700

55

Təhsildə sosial psixoloji xidmət

50121

2100

-

56

Korreksiyaedici təlim

50119

2100

-

57

Hüquqşunaslıq

50212

4500

3600

58

Beynəlxalq münasibətlər

50213

2900

2400

59

Dövlət və ictimai münasibətlər

50216

2800

2300

60

İqtisadiyyat

50404

2500

2000

61

Politologiya

50208

2200

-

62

Dünya iqtisadiyyatı

50401

2500

2000

63

Menecment

50407

2500

-

64

Tərcümə (Ərəb dili  üzrə)

50203

2000

-

65

Tərcümə (Fars dili  üzrə)

50203

2000

-